Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti ahaslovakia s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.ahaslovakia.sk nám tiež udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

Sídlo spoločnosti:
ahaslovakia s.r.o.

Hliny 1418/13-2
017 07 Považská Bystrica
Slovenská republika

(sídlo spoločnosti sa líši od korešpondenčnej adresy: ahaslovakia s.r.o., Pri bielom kríži 9, 831 02, Bratislava)

Zapísaná OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 31273/R.
IČO: 48 043 231
DIČ: 2120004491
IČ DPH: SK 2120004491

Tel. kontakt: +421 940 856 804
E-mail: ahoj@ahaslovakia.sk

Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (pri knihách 10 %, pri ostatnom tovare 20 %). Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. 

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.ahaslovakia.sk.

Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch krokov, ktoré absolvujete po vložení tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

Záručná doba

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na ahoj@ahaslovakia.sk

Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

Výmena tovaru
Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy:
- tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
- k výmene tovaru nepotrebujete pôvodné balenie
- tovar posielajte poštou na adresu (určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá):

ahaslovakia s.r.o.
Pri bielom kríži 9
831 02 Bratislava
Slovenská republika

K výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení. Skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku a nepoškodený. Do balíka vložte spolu s tovarom a kópiou dokladu o zaplatení aj sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene.

Prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte. V prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, doporučený list alebo balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu.
V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu ahoj@ahaslovakia.sk.

Vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.ahaslovakia.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať Kompotu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na ahoj@ahaslovakia.sk spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

Tovar, ktorý požadujete vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný. K výmene tovaru nepotrebujete pôvodné balenie. Tovar posielajte poštou najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu (určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá):

ahaslovakia s.r.o.
Pri bielom kríži 9
831 02 Bratislava
Slovenská republika

K vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení. Skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku a nepoškodený. Do balíka vložte spolu s tovarom a kópiou dokladu o zaplatení aj formulár na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia tovaru
Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku. Tovar z produkcie ahaslovakia s.r.o., ktorý ste kúpili inde ako v e-shope www.ahaslovakia.sk, môžete reklamovať iba u predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.

Oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu. V prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie. Tovar, ktorý chcete reklamovať posielajte poštou na adresu (určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá):

ahaslovakia s.r.o.
Pri bielom kríži 9
831 02 Bratislava
Slovenská republika

K reklamácii tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení. Skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku a nepoškodený. Do balíka vložte spolu s tovarom a kópiou dokladu o zaplatení aj sprievodný list s popisom závady. V prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás dopredu informujete na adrese: ahoj@ahaslovakia.sk

Na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu. Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie. Písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie. Opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
- tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus a pošleme späť na naše náklady,
- v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.11.2017

Spoločnosť ahaslovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ahaslovakia.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.